| About Us | Flowerpot | Garden Accessory | Bonsai Tree | Bonsai Pot | Bonsai Accessory | Contact Us |

| English | Dutch | Deutsch | Cesk│ | 嶄猟 |

======================================================================================================

 

Mia Gardening Co., Ltd.

Guangzhou Office: 904 No.131 Jiangli Rd., Guangzhou P.R.China 510310

Factory Add1: Guiling Town, Hezhou City, Guangxi, P.R.China 542806

Hotline: 0086 136 3508 8929

Tel/fax: 0086 20 8404 9851/2

Email: miyachuang@hotmail.com, mia@miagardening.com

 

 

======================================================================================================

Copyright© 1994-2017 Mia Gardening Co., Ltd.. All rights reserved.
Tel: 0086 20 8404 9851, Hotline: 0086 136 3508 8929 Fax: 0086 20 8404 9852
E-mail: miyachuang@hotmail.com sales@miagardening.com